Beyond the MDGs – Opportunities and challenges for HRH

Beyond the MDGs – Opportunities and challenges for HRH

I april 2011 var Globale Læger medarrangør på den internationale konference Global Health beyond the Millennium Development Goals: Visions for public health priorities and the corresponding health research agenda up to 2030.Som en del af konferencen arrangerede Globale Læger et seminar om innovative løsninger på manglen på sundhedsarbejdere. Konferencen, som blev til i samarbejde med ENRECA (forskningsnetværket for international sundhed), satte Human Resources for Health på dagsordenen blandt forskere og civilsamfund i Danmark. Se program og video fra konferencen her. Rapport over Globale Lægers del af konferencen kan findes her.