Bestyrelse 2012/2013

Bestyrelse 2012/2013

Medlemmer af Globale Lægers bestyrelse vælges for to år.

Formand: Gideon Ertner, MD, blev færdiguddannet som læge i 2010. Har beskæftiget sig fagligt med global sundhed siden tidligt på medicinstudiet. Arbejder aktuelt på Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital. Aktiv i Globale Læger siden 2008.

Generalsekretær: Carina Winkler Sørensen, MD, blev læge i sommeren 2011 og arbejder i øjeblikket på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. Har organisatorisk erfaring fra blandt andet bestyrelsesarbejde i IMCC og udvalgsarbejde i DUF. Har projekterfaring fra projekter i Rwanda, hvor hun har haft ansvar for projektøkonomi samt været udsendt som frivillig.

Ib Christian Bygbjerg, dr.med, er en internationalt anerkendt specialist i tropemedicin/infektionsmedicin. Han har over 40 års erfaring med global sundhed, har over 200 publikationer bag sig og har været vejleder på mere end 40 ph.d.-afhandlinger og 100 kandidatspecialer. Arbejder som professor på Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet.

Jane Brandt Sørensen har en MA i International Udvikling og en BA i Psykologi. Hun er pt. tilknyttet Copenhagen School of Global Health, Københavns Universitet. Hun har tidligere arbejdet i Ghana og for forskellige FN argenturer i New York.

Sidsel Lykke af Rosenborg, MD,  læge siden 2007. Hun har haft vikariater i gynækologi og geriatri men er nu under hoveduddannelse til at blive praktiserende læge. Hun har arbejdet i forskellige udviklingslande både før, under og efter studiet, senest i Sydsudan hvor hun arbejdede for Læger Uden Grænser i 7 måneder.

Iben Rasmine Østergaard Marcussen har en kandidat fra 2010 i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet. Hun arbejder som Program Koordinator for Burma hos Caritas. Tidligere har hun arbejdet i Østafrika, primært Rwanda og Burundi med monitorering og evaluering af sundhedsprojekter.

Kate Lunding 

Vibe Maria Rasmussen, MD, færdiguddannet læge i sommeren 2012 og arbejder nu på lunge- og infektionsmedicinsk afdeling på Hillerød Hospital. Aktiv i Globale Lægers Rwandagruppe. Har flere års projekterfaring som aktiv i IMCC under studiet og har været udsendt til Rwanda. Underviser i Do No Harm-konceptet på KUs Summer School in International Health sammen med læge Signe Skriver.

Liv Hansson blev færdiguddannet i Folkesundhedsvidenskab i sommeren 2012 og har siden arbejdet med et forskningsprojekt om den primære sundhedstjeneste for palæstinensiske flygtninge på Vestbredden. Hun har projekterfaringer fra Etiopien og Palæstina og har beskæftiget sig med flygtninge og asylansøgere i Danmark i flere år.

Suppleanter

Marianne Kjærtinge er i gang med at afslutte sin kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet. Hun har foretaget feltarbejde omkring den dobbelte sygdomsbyrde af tuberkulose og diabetes i Indien, samt arbejdet med HIV/AIDS i Namibia. Tidligere har hun i Danmark arbejdet for World Diabetes Foundation og Dansk Flygtningehjælp.

Kajsa Stade Aarønæs er ved at afslutte medicinstudiet ved Københavns Universitet. Hun har forsket i mødredødelighed og fødselskomplikationer i Tanzania og har lige afsluttet et forskningsår om brug af fysioterapi til traumatiserede flygtninge her hjemme. Hun starter snart i en uddannelsesstilling i almen praksis og intern medicin, og overvejer efterfølgende at specialisere sig indenfor psykiatri.