Bestyrelsen 2014/2015

Bestyrelsen 2014/2015

BESTYRELSE

Formand: Jacob Hejmdal Gren, cand. med., medlem siden 2008, har tidligere været generalsekretær og været aktiv i projektet i Rwanda. Er halvvejs igennem sin speciallægeuddannelse som neurolog. I sin studietid har JHG været aktiv i de medicinstuderende internationale organisation, IMCC og den internationale paraplyorganisation IFMSA med flere tillidsposter. Ser frem til sammen med Globale Lægers medlemmer og resten af bestyrelsen at arbejde for styrkelse af Global Sundhed og af vores forening.

Generalsekretær: Line Ervolder Christensen 

Ib Christian Bygbjerg, dr.med, er en internationalt anerkendt specialist i tropemedicin/infektionsmedicin. Han har over 40 års erfaring med global sundhed, har over 200 publikationer bag sig og har været vejleder på mere end 40 ph.d.-afhandlinger og 100 kandidatspecialer. Arbejder som professor på Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet.

Kate Lunding, sygeplejerkse, master i international sundhed fra Københavns Universitet, har været aktivt medlem af Globale Lægers bestyrelse siden 2012, er aktuelt ansat som trial manager i Novo Nordisk.

Christian Pinkowsky, speciallæge i neurologi, cand. med. fra 2007. Tidligere formand for IMCC. Er interesseret i at arbejde med koblingen mellem rekruttering og facilitering af projektarbejdet.

Frederikke Storm, cand. scient. san. publ, færdiguddannet i Folkesundhedsvidenskab i efteråret 2012, har skrevet speciale om sundhedspraksisser blandt patienter med type 2 diabetes i Uganda, baseret på feltarbejde. Tidligere erfaringer indebærer praktikophold på den danske ambassade i Kampala, hvor hun primært arbejdede med Danidas HIV/AIDS program og sundhedssektorprogram. Har arbejdet 3 år Udviklingsfaglig Tjeneste (UFT) i Udenrigsministeriet. Været frivillig for Red Barnet Ungdom med fokus på kapacitetsudvikling hos en partnerorganisation i Ghana, økonomistyring og oplysning i Danmark. Er projektkoordinator på CSGH, hvor hun har koordineret input til det videnskabelige program til den 8. europæiske kongres i tropemedicine og international sundhed afholdt i september 2013 i København.

Gloria Cristina Cordoba, cand. med., master i public health, har erhverserfaring fra klinisk forskning i primær sektoren. Arbejder aktuelt indenfor infektionssygdomme i almen praksis med det formål at promovere forsigtig brug af antibiotika for at begrænse udviklingen af multiresistente stammer. Som en del af Globale Læger advokerer hun for indførelses af professionelle primære sektor netværk til at forbedre

Sophie Lauridsen, uddannet sygeplejerske fra Aarhus, 2012, under studierne aktiv i Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, hvor hun sad i forretningsudvalget. Efter 1 år som sygeplejerske i Odense og Tasiilaq (Grønland) er hun påbegyndt en kandidat i Global Sundhed på KU. Derudover har hun været aktiv i IMCCs Sexexpressen og sidder i Ghanagruppen ved Globale Læger.

Sofie Viftrup Hedegaard, cand.soc. master i International Development Studies and Health Promotion fra maj 2014 Roskilde Universitet.  Har arbejdet med community health i landdistrikter I Ghana og har erfaring med at udvikling community radioer i landdistrikter i Ethiopien, som led i at facilitere en lokal dialog omkring mødresundheds  problematikker. Hun ser frem til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

SUPPLEANTER

Jens Byskov, speciallæge, master i Public Health. Han har arbejdet med medicinsk og folkesundhed problematikker i primært Afrikanske lande i mere en 35 år, heraf 10 bosat i disse lande. Hans fokus er primært på forskning indenfor sundhedssystemer. kapacitetsopbygning og konsulentydelser. Hans aktiviteter og publikationer er centret om at retfærdighed og inklusion bør være en prioritet i sundhedssektoren.

Jim Innocent Ngoga, cand. med. i 2011, stammer fra Rwanda, vokset op i Uganda, boet i Danmark de sidste 15 år, aktuelt i introstilling i ortopædkirurgi i Region Midtjylland, uddannelseskoordinator for Yngre Læger ved regionshospitalet Silkeborg. Som medicinstuderende været aktiv medlem af IMCC- Mental Health Rwanda. Har været formand for Det Rwandiske Samfund i Danmark, som er en kulturforening med fokus på integration af herboende rwandere uanset opholdsstatus. Var  frivillig  på et WHO børneprojekt i den vestelige del af Rumænien. Har været frivillig og oplægsholder ved adskillige indvandrere organisationer inden for sundhed og menneskerettigheder sammenhæng.

PRAKTIKANTER FORÅR 2014

Sofie Have Hoffmann og Kristine Stoltenberg Sørensen

Startede i på folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet i 2011. De vil fra februar 2014 til maj 2014 være i praktik ved Globale Læger. De har selv taget kontakt til organisationen, da de interesserer sig for international sundhed og udvikling, og har lyst til at prøve kræfter med projektudvikling og organisatorisk arbejde. Kristine og Sofie er desuden engageret i studenterorganisationer indenfor international sundhed og har været i henholdsvis Indien og Ghana for at udføre relevant arbejde for lokale NGOér i området. De vil i deres praktikperiode primært arbejde med projekt udvikling i Ghana.