Kapacitetsopbygning i Rwanda

Kapacitetsopbygning i Rwanda

Forbedret sundhedssystem i landdistrikterne i Rwanda ved at øge antallet af læger

I Rwanda bor 80 % af befolkningen på landet, mens kun 10-20 % af landets læger arbejder i landdistrikterne. Lægerne tiltrækkes af bedre faglige og sociale vilkår i byerne. Projektets overordnede mål var at bidrage til et bedre sundhedsvæsen i Rwanda ved at øge antallet af læger i landdistrikterne. Dette søgtes opnået ved 1) at bygge den nødvendige kapacitet i den rwandiske lægeforening (RMA) til at adressere problemet, og 2) at påbegynde aktiviteter for at motivere rwandiske læger til at arbejde i distrikterne. I projektets første del blev der arbejdet med strategiudvikling, medlemmernes demokratiske repræsentation, sekretariatsudvikling og kommunikationsmidler. I projektets anden del blev der arbejdet med informationsdeling mellem land og by, motivationsprogrammer og medicinsk efteruddannelse. Projektet udførtes i samarbejde mellem Globale Læger (GL), RMA og den danske lægeforening (DMA) og støttes økonomisk af Civil Samfund i Udvikling (CISU). Projektet forløb i perioden januar 2011 til december 2012, hvor 3 besøg i Rwanda mhp. diverse workshops og evaluering blev foretaget. Projektgruppen i GL bestod af ca. 10 aktive medlemmer, som almindeligvis mødtes én gang om måneden for at drøfte evaluering, monitorering og økonomi i projektet.

Uddybende materiale om projektet kan findes på CISUs hjemmeside: http://www.cisu.dk/Default.aspx?ID=18848#5445

En video om arbejdsforholdene for yngre læger i hhv. Rwanda og Danmark kan ses på: http://www.youtube.com/watch?v=uHDnoln05ks