Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Kære medlem af Globale Læger og andre interesserede,

Hermed indkaldes til Globale Lægers årlige generalforsamling, der afholdes

den 6. april 2017 fra kl. 17.00 til ca. 19.00 hos Lægeforeningen Hovedstaden

på adressen Stockholmsgade 55, 2100 København Ø.

Alle er velkomne, og til selve generalforsamlingen kræves ikke tilmelding.

Alle medlemmer, der senest en time forinden generalforsamlingens afholdelse har betalt forfaldent kontingent for 2017 er stemmeberettigede. Et medlem kan give et andet medlem fuldmagt til at stemme ved generalforsamlingen på sine vegne forudsat, at begge har betalt kontingent. Et medlem kan ikke modtage flere end 3 fuldmagter. Hvis betalingen er sket mindre end 1 uge inden generalforsamlingen, så bedes du medbringe dokumentation for betalingen.

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning. Alle er ligeledes velkomne til at deltage, men det kræver tilmelding senest d. 2. april per mail@globalelaeger.dk og koster 100 kr. per person. Betalingen kan overføres til 8401 1739632.

Dagsordenen til generalforsamlingen kan ses nedenfor.

Årsrapport er tilgængelig via dette link: GD Annual Report 2016-2017

Vedtægter 2016 er tilgængelig via dette link: GL Vedtægter 2016

Forslag til ændringer er tilgængelig via dette link: GL Vedtægter 2017 Forslag

Overvejer du at blive aktiv i Globale Lægers bestyrelse eller en anden gruppe, så er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@globalelaeger.dk eller formanden på president@globalelaeger.dk.

Vi håber, at se dig til generalforsamlingen!

Globale hilsener,

Globale Lægers bestyrelse


Dagsorden til Globale Lægers generalforsamling d. 6. april 2017 kl. 17:

1. Formalia:

·         Valg af dirigent

·         Valg af referenter

·         Konstatering af rettidig indkaldelse til generalforsamlingen

·         Beslutning om afholdelse af generalforsamlingen på engelsk eller dansk

2. Bestyrelsens beretning om Globale Lægers virksomhed til godkendelse (se Annual Report 2016-2017):

·         Formanden beretter

·         Kort oplæg om projektgrupperne

3. Forelæggelse af det af bestyrelsen godkendte regnskab for regnskabsåret 2016 til godkendelse (se Annual Report 2016-2017)

4. Fremlæggelse af det af bestyrelsen godkendte budget for regnskabsåret 2017

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år

6. Vedtægtsændringsforslag:

·         Godkendelse af ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer inkl. overgangsordning omkring valg (se forslag)

7. Øvrige forslag fra Globale Lægers medlemmer eller bestyrelsen (indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen for at kunne komme i betragtning)

8.  Valg til bestyrelsen:

·         Formand (2 år):

Sophie Lauridsen stiller op.

·         Generalsekretær (2 år):

Jacob Hejmdal Gren, valgt 2016 (ikke på valg).

·         Menige bestyrelsemedlemmer (2 år):

Christa Lomholt, Gloria Cordoba, Jim Innocent Ngoga og Julie Flyger Kristensen afgår som planlagt.
Christian Ulrich Eriksen, Jens Byskov og Line Ervolder Christensen er ikke på valg.
Hvis vedtægtsændringsforslaget under punkt 6 vedtages, så skal ikke vælges menige bestyrelsesmedlemmer. Ellers skal vælges 4.

·         Suppleant (1 år):

Mari Molvik og Vibe Ballegaard afgår som planlagt.
Hvis vedtægtsændringsforslaget under punkt 6 vedtages, så skal vælges 1 suppleant. Ellers skal vælges 2.

9. Valg af revisor:

·         Forslag fra forsamlingen

10.  Eventuelt