Konference: Global Response 2010

Konference: Global Response 2010

Konference: Global Response 2010

 

Globale Lægers frivillige arbejdede i 2 år på at få den store internationale konference Global Response 2010 op at stå. Globale Læger havde indgået et samarbejde med tre videnskabelige tidsskrifter (The Lancet, Social Science & Medicine og Ugeskrift for Læger), som udgav temanumre om voldelige konflikter og sundhed inden konferencen. Vi samarbejdede også med Ib Ravn fra Danmarks Pædagogiske Universitet om at skabe en innovativ proces for konferencen, således at deltagerne selv bidrog meget aktivt, og det bidrog i høj grad til konferencens succes.

Konferencen affødte en overbevisende pressedækning i TV, radio og skriftlige nyhedsmedier, hvilket har bidraget til at sætte de menneskelige konsekvenser af voldelige konflikter på dagsordenen. Der var ca. 150 deltagere på konferencen fra 20 forskellige lande og nogle af verdens førende forskningsinstitutioner, FN og globale civilsamfundsorganisationer. I tillæg til, at konferencen således levede op til sit mål om at skabe internationalt netværk og handling, har den også bidraget til at udvide Globale Lægers ressourcebase og internationale netværk. Man kan i denne voxpop og i evalueringsrapporten læse meget mere om GR2010.