Globale Læger Værdigrundlag

Globale Læger Værdigrundlag

 

Globale Læger udfører vores virksomhed i overensstemmelse med de følgende værdier:

1. Lighed

Globale Læger stræber efter at øge lighed i adgang til sundhedsydelser og benyttelse af disse samt andre udviklinger, der skal støtte op om folkesundhed for alle.

2. Ansvarlighed

Globale Læger er ansvarlig overfor individet og samfundet for alle aktiviteter udført på vegne af organisationen. Ikke at gøre skade og at respektere behov for andre  sundhedsunderstøttende aktiviteter er essentielt.

3. Fortalervirksomhed

Globale Læger søger indflydelse til gavn for folkesundheden. Vi prioriterer at tale på vegne  af folk, som ikke har muligheden for at deltage I debatter eller aktiviteter for at promovere deres egen såvel som global sundhed.

4. Uafhængighed

Globale Læger stræber efter uafhængighed af alle magtstrukturer og særinteresser (dvs.  politiske, religiøse og økonomiske). Globale Læger nægter at promovere eller at blive  brugt til at promovere regeringers politik eller private virksomheders dagsordener, der er i  modstrid med vores principper. Globale Læger prioriterer økonomisk uafhængighed.  Derfor stræber organisationen efter at sikre en bredde af financieringskilder.

5. Bæredygtighed

Globale Læger ønsker at sikre, at organisationen og dens projekter er bæredygtige, såvel  eksternt i forhold til samfundet og kloden, som internt på projekt- og organisatorisk niveau,  jævnfør Forenede Nationers bæredygtige udviklingsmål. Dette indebærer reduktion af  unødigt forbrug under vurdering af klimaet, det fysiske og sociale miljø. Den interne  bæredygtighed understøttes ved at maksimere brugen af opnåede midler på  organisationens formålsaktiviteter og begrænse brugen på administration.

Vedtaget af generalforsamlingen 17. marts 2016