Fremtidsplan 2014-2017

Fremtidsplan 2014-2017

Globale Lægers bestyrelse i perioden 2013-14 har haft som mål at revurdere organisationens strategi, herunder organisationens  identitet og fremtidsplan. Dette arbejde udsprang af, at organisationens grundlag var defineret på lidt forskellig vis en række steder, samt at vores hidtidige forretningsplan udløb i 2014. Vi ønskede således at sikre en fælles identitet og at lægge en overordnet plan for de kommende år. Processen er forløbet over ca. et halvt år med deltagelse af både bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer af organisationen – alle har været inviteret til at deltage.

Nærværende plan skal ses som en række overordnede pejlemærker for de kommende år og som idékatalog til kommende bestyrelser. Det vil være op til de enkelte bestyrelser at prioritere og planlægge i detaljer. Der kan desuden opstå situationer, hvor det vil være fornuftigt at ændre kurs og dermed afvige fra planen. I  tråd med GL’s tradition bør der være mulighed for medlemsindflydelse i disse processer.

Læs hele planen her.