Bestyrelsen 2013/2014

Bestyrelsen 2013/2014

Den nye bestyrelse for 2013/14, eksklusiv Maiken Mansfeld og Christian Pinkowsky.

BESTYRELSE

Formand: Jacob Hejmdal Gren, cand. med., medlem siden 2008, har tidligere været generalsekretær og været aktiv i projektet i Rwanda. Er halvvejs igennem sin speciallægeuddannelse som neurolog. I sin studietid har JHG været aktiv i de medicinstuderende internationale organisation, IMCC og den internationale paraplyorganisation IFMSA med flere tillidsposter. Ser frem til sammen med Globale Lægers medlemmer og resten af bestyrelsen at arbejde for styrkelse af Global Sundhed og af vores forening.

Generalsekretær: Carina Winkler Sørensen, cand. med., blev læge i sommeren 2011,  arbejder i øjeblikket på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. Har organisatorisk erfaring fra blandt andet bestyrelsesarbejde i IMCC og udvalgsarbejde i DUF. Har projekterfaring fra projekter i Rwanda, hvor hun har haft ansvar for projektøkonomi, samt været udsendt som frivillig.

Ib Christian Bygbjerg, dr.med, er en internationalt anerkendt specialist i tropemedicin/infektionsmedicin. Han har over 40 års erfaring med global sundhed, har over 200 publikationer bag sig og har været vejleder på mere end 40 ph.d.-afhandlinger og 100 kandidatspecialer. Arbejder som professor på Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet.

Iben Rasmine Østergaard Marcussen, cand. scient. san. publ., har en kandidat fra 2010 i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet. Hun arbejder for Børnefonden. Tidligere har hun arbejdet i Østafrika, primært Rwanda og Burundi med monitorering og evaluering af sundhedsprojekter.

Kate Lunding is trained as a registered nurse and holds a Master in International Health from University of Copenhagen. She has been an active board member with Global Doctors since 2012. Currently employed at Novo Nordisk as trial manager

Vibe Maria Rasmussen, cand. med., færdiguddannet læge i sommeren 2012, arbejder nu anæstiologisk afdeling på Vejle Sygehus. Har været aktiv i Globale Lægers Rwandagruppe. Har flere års projekterfaring som aktiv i IMCC under studiet og har været udsendt til Rwanda. Underviser i Do No Harm-konceptet på KUs Summer School in International Health sammen med læge Signe Skriver.

Liv Hansson, cand. scient. san. publ., færdiguddannet i Folkesundhedsvidenskab i sommeren 2012 og har siden arbejdet med et forskningsprojekt om den primære sundhedstjeneste for palæstinensiske flygtninge på Vestbredden. Hun har projekterfaringer fra Etiopien og Palæstina og har beskæftiget sig med flygtninge og asylansøgere i Danmark i flere år.

Maiken Mansfeld, cand. odont., MPH,  færdigguddanet tandlæge i 2003, taget en Master in Public Health i 2009. Været bestyrelsesmedlem og med til at opstarte ‘Tandsundhed Uden Grænser’. Har arbejdet med international folkesundhed de sidste 8 år ved diverse institutioner – lokale NGO’er i syd, WHO, Folkekirkens nødhjælp. Er aktuelt ansat i en koordinatorstilling ved en HIV forskningsenhed på Københavns Universitet.

Christian Pinkowsky, cand. med, læge under speciallægeuddannelse i neurologi. Kandidat i lægevidenskab fra 2007. Tidligere formand for IMCC. Er interesseret i at arbejde med koblingen mellem rekruttering og facilitering af projektarbejdet.

Medlemmer af Globale Lægers bestyrelse vælges for to år.

SUPPLEANTER

Christiane Marie Bourgin Gam, cand. med., medlem af Globale Læger siden 2010, ansat som PhD studerende ved KU og RH med forskningsprojekt indenfor obstetrik siden 2012, kandidat i lægevidenskab fra 2010. Været aktiv i Globale Lægers Rwanda projekt. Har erfaring som frivillig, som leder i Det Danske Spejderkorps, kritisk revisor i Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetriker og været i det sydvestlige Uganda med PIT.

Frederikke Storm, cand. scient. san. publ, færdiguddannet i Folkesundhedsvidenskab i efteråret 2012, har skrevet speciale om sundhedspraksisser blandt patienter med type 2 diabetes i Uganda, baseret på feltarbejde. Tidligere erfaringer indebærer praktikophold på den danske ambassade i Kampala, hvor hun primært arbejdede med Danidas HIV/AIDS program og sundhedssektorprogram. Har arbejdet 3 år  Udviklingsfaglig Tjeneste (UFT) i Udenrigsministeriet. Været frivillig for Red Barnet Ungdom med fokus på kapacitetsudvikling hos en partnerorganisation i Ghana, økonomistyring og oplysning i Danmark. Er projektkoordinator på CSGH, hvor hun har koordineret input til det videnskabelige program til den 8. europæiske kongres i tropemedicine og international sundhed afholdt i september 2013 i København.

PRAKTIKANTER

Sofie Have Hoffmann og Kristine Stoltenberg Sørensen

Startede i på folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet i 2011. De vil fra februar 2014 til maj 2014 være i praktik ved Globale Læger. De har selv taget kontakt til organisationen, da de interesserer sig for international sundhed og udvikling, og har lyst til at prøve kræfter med projektudvikling og organisatorisk arbejde. Kristine og Sofie er desuden engageret i studenterorganisationer indenfor international sundhed og har været i henholdsvis Indien og Ghana for at udføre relevant arbejde for lokale NGOér i området. De vil i deres praktikperiode primært arbejde med projekt udvikling i Ghana.