Travel to Teach

Travel to Teach

Travel to Teach

Travel to Teach sendte nordiske speciallæger til Rwanda for at uddanne speciallægerne der. Derved fik de rwandiske læger adgang til specialistkompetencer, de ellers ikke ville have mulighed for at lære. Travel to Teach etableredes i første omgang som en selvstændig forening, men i forbindelse med Globale Lægers oprettelse inkorporeredes Travel to Teach som et projekt herunder.